<span>Hranice</span> opět <span>otevřeny!</span>

Hranice opět otevřeny!

Cestujte bez hranic!

Bez omezení či nutnosti následné karantény je možné do všech zemí a hotelů z naší nabídky od 15. 6. 2020!


V rámci České republiky i v ostatních zemích, ve kterých s námi můžete do lázní vyrazit, tedy na Slovensku, v Maďarsku a Slovinsku, byla po celou dobu pandemie velmi příznivá situace. Díky rychle zavedeným opatřením nedošlo k žádnému významnému rozšíření Covid 19. I z toho důvodu Vám nyní můžeme s velkou radostí oznámit, že lázeňské hotely jsou v provozu od začátku května, pro samoplátce od 25. 5. 2020. Až na několik málo výjimek jsou tedy všechny pobyty od 1. 6. 2020 obnoveny.

Semafor cestování


Mapa znázorňuje tzv. semafor. Zelená a oranžová znázorňuje země, do kterých je možné cestovat
BEZ NUTNOSTI PODSTOUPIT TEST na Covid 19 při návratu zpět do ČR.
Červená označuje země kde je vyžadován test na Covid 19 při návratu do ČR.