Slovinsko - aktuální informace o cestování.

Slovinsko - aktuální informace o cestování.

15.10.2021

Aktualizace dne 15.10.2021

Vážení klienti,

do Slovinska smí vstoupit bez následné karantény pouze osoba, která předloží některý z následujících dokumentů:

1. negativní výsledek RT-PCR testu, který není starší než 72 hodin od odběru vzorků, nebo antigenního testu, který není starší než 48 hodin od odběru vzorků

2. pozitivní výsledek testu PCR na COVID-19, který je starší více než 10 dní a zároveň není starší 6 měsíců, popř. potvrzení od lékaře o prodělání COVID-19, které není starší než 6 měsíců

3. potvrzení o očkování proti COVID-19, kterým prokáže, že uplynulo:

  • nejméně 7 dní od druhé dávky vakcíny Comirnaty od výrobce Pfizer/BioNTech,
  • nejméně 14 dní od druhé dávky vakcíny Moderna,
  • nejméně 21 dní od první dávky přípravku Vaxzevria od společnosti AstraZeneca,
  • nejméně 14 dní od první dávky vakcíny Janssen od společností Johnson and Johnson / Janssen-Cilag
  • nejméně 21 dní od první dávky vakcíny Covishield od výrobce Serum Institute of India / AstraZeneca
  • nejméně 14 dní od druhé dávky vakcíny Sputnik V od výrobce Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology
  • nejméně 14 dní od druhé dávky vakcíny CoronaVac od společnosti Sinovac Biotech
  • nejméně 14 dní od druhé dávky vakcíny Sinopharm

4. potvrzení o prodělání COVID-19 (pozitivní test / potvrzení od lékaře), pokud zároveň osoba obdržela v osmi měsících od nástupu symptomů alespoň jednu dávku některé z vakcín

Děti a nezletilé osoby do 18 let v doprovodu členů rodiny nebo opatrovníka, popř. v organizované skupině se mohou ubytovat, navštěvovat interiéry restaurací, popř. využívat další služby bez povinnosti předkládat negativní výsledek testu, potvrzení o prodělání COVID-19 nebo potvrzení o očkování.

Pro vstup není potřeba vyplňovat registrační formulář.

NÁVRAT DO ČR:

Slovinsko je aktuálně zařazeno do zemí červené kategorie. Cestující z těchto zemí musí vyplnit  Příjezdový formulář a potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole.

Před zahájením cesty do ČR veřejnou dopravou (zejm. letadlem, vlakem, autobusem)  cestující musí disponovat písemným potvrzením poskytovatele zdravotních služeb nebo příslušným certifikátem o negativním výsledku antigenního testu (max 48 h od odběru), nebo písemným potvrzením akreditované laboratoře nebo příslušným certifikátem o negativním výsledku RT-PCR testu (max 72 hodin od odběru.) Dopravci neumožní přepravu cestujícím, kteří test / certifikát o testu a příjezdový formulář nepředloží.

Po vstupu na území ČR se nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.

V případě cesty do ČR individuální přepravou není třeba disponovat testem před započetím cesty, ale je povinnost podstoupit po vstupu na území ČR nejdříve 5. den, nejpozději však 14. den, RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 je nutná samoizolace.

Výjimka platí pro očkované osoby, které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 s tím, že u očkování uplynulo nejméně 14 dní od dokončení očkovacího schématu. Dále se výjimka vztahuje na osoby s prodělaným onemocněním Covid-19, tj. osoba, u které uplynulo od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní.


Ve Slovinsku platí následující protiepidemická opatření:

Od 15.9.2021 se výrazně zpřísňují restriktivní vládní omezení přijatá s cílem zabránění šíření nakažlivé nemoci COVID-19.

Podmínkou vstupu na řadu veřejných míst a využívání služeb je doložení dokladu o bezinfekčnosti (potvrzení o očkování nebo potvrzení o prodělání onemocnění COVID-19 nebo negativní test PCR ne starší než 72 hodin nebo antigenní test ne starší více než 48 hodin).

Podrobnosti o aktuálně platných opatřeních ve Slovinsku naleznete ZDE