Informace k aktuální situaci v Léčebných lázních Jáchymov a.s.

Informace k aktuální situaci v Léčebných lázních Jáchymov a.s.

21.5.2021

Vážení klienti,

od pondělí 24.5.2021 bude opět možné čerpat všechny druhy pobytových balíčků – léčebné, krátkodobé i hotelové s podmínkou:

  1. že klient v posledních 90-ti dnech prodělal onemocnění covid-19. Při nástupu musí klient na recepci předložit písemné potvrzení od lékaře nebo testovací společnosti či SMS od krajské hygieny, že prodělal Covid, od testu nesmí být doba delší než 90 dní.
  2. že klient má ukončené očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky uplynulo nejméně 14 dnů.  Při nástupu se klient na recepci prokáže certifikátem MZČR o provedeném očkování.
  3. že klient absolvoval nejdéle 48 hodin před nástupem na ubytování RT-PCR nebo POC antigenní test s negativním výsledkem. Antigenní test si lze před nástupem na pobyt nechat provést v testovacím centru Léčebných lázní Jáchymov a.s.v lázeňském centru Agricola – objednání předem nutné.

Provoz wellness zařízení včetně bazénů, saun a solných jeskyní je na základě vládních omezení i nadále zakázán.  Pokud jsou tyto wellness služby součástí pobytového balíčku, klientům bude toto nahrazeno jinou službou ve stejné hodnotě dle momentálních kapacit zařízení.

Hotely Radium Palace****, komplex Curie*** a v letních měsících rovněž hotel Astoria*** se těší na Vaši návštěvu!

1.6.2021 se otevírá pro malé klienty dětský klub „Radonek“.


Zpět na informace o hotelu

Poptávka

Kliknutím do textového pole se Vám zobrazí kalendář, ze kterého zvolte datum příjezdu. Vybírat lze pouze dny zobrazené zelenou barvou.

-+
-+
-+


Byl jsem seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů
  • Vaše osobní údaje potřebujeme pro zpracování vaší objednávky/poptávky
  • Vaše osobní údaje budou na vaší žádost odstraněny.
  • Osobní údaje uchováváme jen po dobu nezbytně nutnou k poskytnutí služby, nebo ke splnění jiných zákonných povinností.
Nezávazná poptávka