Aktuální opatření pro nástup na pobyt Covid-19

Aktuální opatření pro nástup na pobyt Covid-19

12.1.2022

Vážení klienti,

dovolujeme si Vás touto cestou informovat, že v návaznosti na nastalou situaci způsobenou šířením koronaviru SARS-CoV-2, bude vyžadováno k nástupu předložení:

- platného certifikátu o dokončeném očkování

- potvrzení o laboratorně prokázaném prodělání covid-19 (ochranná lhůta 180 dní)

- negativního PCR testu ne staršího než 72 hodin pouze u osob: 1) osoby ve věku 12-18 let 2) osoby, které nemohou být očkovány pro kontraindikaci (musí být zaznamenáno v systému ISIN) 3) rozočkovaná osoba nebo osoba, u které od ukončení očkování neuplynulo 14 dní 4) osoby na léčebné pobyty pro samoplátce

Kontrola dokumentů s QR kódem v papírové podobě nebo v aplikaci „tečka“ bude probíhat pouze prostřednictvím mobilní aplikace Ministerstva zdravotnictví „čTečka“. (Lékařská potvrzení nebo dokument bez QR kódu nebude akceptován).

Děti do 11,99 let se při příjezdu nemusí prokazovat bezinfekčností.

Upozorňujeme, že v případě nepředložení příslušného dokumentu s QR kódem nebude klientovi umožněn nástup do lázní.

Důležitými důvody, pro zavedení tohoto opatření, jsou ochrana zdraví všech klientů lázní, ochrana zaměstnanců a zabezpečení provozu kvalifikovaným personálem.

Děkujeme za pochopení.


Zpět na informace o hotelu

Poptávka

Kliknutím do textového pole se Vám zobrazí kalendář, ze kterého zvolte datum příjezdu. Vybírat lze pouze dny zobrazené zelenou barvou.

-+
-+
-+
-+
-+
-+


Byl jsem seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů
  • Vaše osobní údaje potřebujeme pro zpracování vaší objednávky/poptávky
  • Vaše osobní údaje budou na vaší žádost odstraněny.
  • Osobní údaje uchováváme jen po dobu nezbytně nutnou k poskytnutí služby, nebo ke splnění jiných zákonných povinností.
Nezávazná poptávka