Maďarsko - aktuální informace o cestování.

Maďarsko - aktuální informace o cestování.

15.10.2021

Aktualizace dne 15.10.2021

Osoby, které cestují pozemní cestou (i občané ČR) ze Slovenska, Rakouska, Chorvatska, Slovinska, Srbska nebo Rumunska, mohou vstoupit na území Maďarska bez omezení, tj. bez povinnosti doložit bezinfekčnost (certifikát o provedeném očkování nebo prodělané nemoci).  

Letecká doprava:

Na základě dvoustranné dohody mezi Maďarskem a Českou republikou počínaje dnem 15. května 2021 může volně vstoupit na území Maďarska, pokud se prokáže Certifikátem o provedeném očkování nebo potvrzením o provedeném očkování. Od 1.7. 2021 se lze také prokázat COVID EU certifikátem o provedeném očkování, prodělané nemoci nebo o negativním PCR testu ne starší 72 hodin (v digitální nebo tištěné verzi). Vstup do Maďarska je možný ihned po první dávce.

NÁVRAT DO ČR:

Maďarsko je aktuálně zařazeno do zemí červené kategorie. Cestující z těchto zemí musí vyplnit  Příjezdový formulář a potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole.

Dále platí povinnost před vstupem na území či nejpozději do 5 dní po vstupu na území ČR se podrobit testu na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2. Testem na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 se rozumí antigenní test, který není starší než 48 hodin či PCR test, který není starší než 72 hodin.

Výjimka platí pro očkované osoby, které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 s tím, že u očkování uplynulo nejméně 14 dní od dokončení očkovacího schématu. Dále se výjimka vztahuje na osoby s prodělaným onemocněním Covid-19, tj. osoba, u které uplynulo od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní.

Děti do dovršení věku 6 let nemusí vyplňovat příjezdový formulář, ani podstoupit RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.


Omezení pohybu v Maďarsku:

Všichni jsou povinni, s výjimkou nezletilých osob mladších šesti let, nosit roušky pouze v sociálních a zdravotních zařízeních. 

Vstup do hotelů, restaurací a lázní je bez omezení. 

Nadále platí omezení pro sportovní události, noční kluby a festivaly, kam je možný vstup pouze pro osoby s potvrzením o bezinfekčnosti (s certifikátem o provedeném očkování, prodělané nemoci nebo o negativním PCR testu ne starším 72 hodin).