Otevřený dopis ministru Karlu Havlíčkovi ve věci Program COVID – Gastro – Uzavřené provozovny

Ministr průmyslu a obchodu

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA

Ministerstvo průmyslu a obchodu
Na Františku 32
110 15 Praha 1

V Rudné, dne 19. 1. 2021

Vážený pane ministře,

dne 15. 1. 2021 byla uveřejněna na portálu Ministerstva průmyslu a obchodu avizovaná podpora pro uzavřené provozovny, Covid – Gastro – Uzavřené provozovny.

Dle informací z Výzvy spadá i naše provozovna do podmínek pro čerpání podpory (mj. takto nás na začátku tohoto týdne informovala i pracovnice informační linky MPO). Provozuji patnáctým rokem společnost Czech Travel Agency s.r.o. Naší specializací je prodej lázeňských a wellness pobytů v České republice i zahraničí na specializovaném portálu Lázně Travel.

Po přečtení aktualizovaných údajů dnes na webu MPO jsem však zjistil, že jsme byli opět vyloučení z možnosti požádat o alespoň minimální podporu. Naši klienti jsou primárně senioři, nemůžeme realizovat absolutně žádné prodeje v České republice kvůli uzavřeným hotelům. Do zahraničí kvůli zcela tristní situaci v České republice v šíření Covid – 19 prakticky nelze vycestovat bez testů a stejně jako u nás jsou i v okolních zemích mnohé provozovny uzavřeny (spolupracujeme s lázněmi a wellness hotely na Slovensku, v Maďarsku a Slovinsku).

Především mě zajímá bod v Čestném prohlášení (příloze Výzvy) v tomto znění:
Zaměstnanci zahrnutí do výpočtu výše podpory nepracují v oborech, které byly podpořeny speciálním programem, konkrétně COVID – Ubytování, COVID – Kultura II, COVID – SPORT II, COVID – SPORT III, COVID – BUS, Agricovid a záměrem programu COVID – Podpora cestovního ruchu (pokud v těchto oborech pracují jen na část úvazku, je neuznatelná pouze tato část).

Mohu Vás požádat o laskavé vysvětlení, proč cestovní agentura po 11 měsících, ve kterých byla epidemickou situací a přímými nařízeními Vlády ČR většinu období omezena na prodejích, stále nemůže žádat prakticky o žádnou podporu? V čem jsou naše cestovní agentura a jiné společnosti tohoto zaměření jinak zasaženi, než jsou třeba hoteliéři, restauratéři, provozovatelé lázní, majitelé kadeřnictví a jiné uzavřené provozovny?

Jako cestovní agentura bez navázání na CK (přímí zprostředkovatelé pro individuální a skupinové pobyty) jsme byli vyloučeni již z výše uvedené dotace Covid – Cestovní agentury. Jediné období, do kterého alespoň z nějaké části spadáme, jsou zhruba 2 měsíce, kdy byly uzavřené lázně (RZZ) a na tyto zrušené rezervace můžeme čerpat 500 Kč/pobyt. Jelikož jsme na jaře vynaložili maximální možné úsilí, abychom rezervace nerušili, ale přesunuli je na letní období, výsledná vypočtená podpora za stornované pobyty činí v našem případě 132.000 Kč – o tu nyní můžeme požádat. Storna do ostatních hotelů se zaměřením na lázně a wellness nemůžeme do dotace započítat vůbec. Že jsme v daném období nemohli uzavírat jakékoliv další pobyty a stejně tak se děje na podzim a v zimě 2020/2021 prozatím Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo pro místní rozvoj a celou Vládu ČR nezajímá. Propad v obratu za měsíce, ve kterých jsme si „vysloužili“ podporu cca 130.000 Kč, činí oproti roku 2019 13.500.000 Kč. Za období roku 2020 se jedná o více než 30.000.000 Kč. Rád Vám data doložím.

Proč se tedy podmínka vyčerpání podpory (která navíc činí necelé 1% obratu!!!!) v jarním období vylučuje s čerpáním podpory o dalšího půl roku později za měsíce říjen, listopad, prosinec, leden? A to už raději nezmiňuji nadcházející období, protože krize v řízení epidemické situace evidentně pokračuje a nevím jak Vy, ale já to světlo na konci tunelu zatím skutečně nevidím. Vy byste nyní poslal hypoteticky třeba Vaši maminku někam se rekreovat?

Žádám o vaše stanovisko a mám právo jej požadovat, protože pokud můžete průběžně podporovat jiné segmenty, a dokonce v míře, která je vyšší než jejich běžné obraty, jak stále Vy a pan premiér v různých mediálních výstupech opakujete, proč stále a dokola odmítáte podpořit podnikatele v nejpostiženějším odvětví, tedy v cestovním ruchu?

Omezujete nás v běžných pracovních návycích, rok pracujeme na homeoffice, vracíme klientům miliony za nerealizované, několikrát posunuté, a nakonec stejně zrušené rezervace, nekompenzujete naše spolupracující OSVČ, protože podle Finančních úřadů nejsou krizí nijak zasaženi. Naši obchodníci i IT segment je samozřejmě přímo navazující na naši činnost a na činnost jednotlivých hotelů, na kompenzační bonus mají mít plné právo. Absolutně popíráte existenci zásadního problému společností jako jsme my. Spoléháte na to, že to prostě položíme? Co máme dělat? Jak máme uspokojit požadavky klientů, z nichž někteří čekají už rok na realizaci svého pobytu? Naši partneři zadržují finanční prostředky a trvají na přesunech. Uvědomujete si, že soustavným odmítáním podpořit cestovní ruch a podnikatele v cestovních službách, způsobíte problém především jejich klientům?

Nejsem schopen vysvětlit si vaše jednání, musím tedy požádat o vaše sdělení, proč společnosti našeho zaměření neustále opomíjíte v jakékoliv formě podpory. Nechodíme po žebrotě a nechceme od státu kompenzace bezdůvodně, pro naše obohacení. Žádáme je, protože jsme úplně stejně zasažení jako jiné segmenty, troufám si říct, že oproti některým dalším, již podpořeným, zcela fatálně. Nevím, proč bych se měl smířit s Vaší myšlenkou, že „někteří tím sítem prostě propadnou“.

Za vaši reakci a vysvětlení děkuji. Zcela jistě jej ocení i ostatní provozovatelé cestovních agentur.

Za Czech Travel Agency s.r.o.

Libor Stočes
jednatel společnosti