Otevřený dopis Kláře Dostálové, ministryni pro místní rozvoj, ve věci státní podpory Covid - Lázně

Klára Dostálová, ministryně pro místní rozvoj

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Staroměstské náměstí 6
110 15 Praha 1

V Rudné, dne 14. 7. 2020Vážená paní ministryně,

obracím se na Vás jako na zástupkyni MMRČR ve věci žádosti o jasná stanoviska v souvislosti se státní podporou Covid – Lázně a čerpání příspěvků pro klienty cestovních kanceláří. Na naši přímou konfrontaci jsem se těšil 12. 7. 2020 v Otázkách Václava Moravce, bohužel jste se nedostavila. Na další podněty Vy ani MMRČR vyjma jednoho stručného emailu nereagujete. Jsem tedy nucen veřejně Vás vyzvat touto cestou k získání vašeho vyjádření

Neinformovanost, absence včasné a přesné metodiky směrem ke všem účastníkům programu, vedla k absolutnímu rozkladu rezervačních a obchodních oddělení napříč lázněmi v celé ČR. Nedotažený program, v tuto chvíli se stále nejasnými parametry i výslednou částkou, která bude na dotaci uvolněna, zapříčinily zhroucení jinak funkčních systémů. Je nutné zdůraznit, že jste do médií bez jakékoliv garance přesné výše dotace komunikovali možnost čerpání až 300.000 voucherů. O organizační, administrativní a účetní náročnosti programu už vůbec nehovoříme. V této chvíli mi nepřísluší vyjadřovat se k programu, který pro nás jako CK/CA nebyl určen. V našem oboru působíme 14 let a věřte mi, že v počátku jsme podporu segmentu lázní vnímali pozitivně. Zdůrazňuji, že proti dobře uchopené, promyšlené, správně načasované a funkční dotaci bychom neřekli jediné slovo.

Jak jsem uvedl, nejsme přímým odběratelem dotace. Vzhledem k obrovské chybě MMRČR ve věci nevyjasněných podmínek pro klienty CK/CA, se nás však celý dotační program úzce dotýká. Specializujeme se na lázeňské pobyty, naši klienti jezdí do stovek lázeňských hotelů v ČR a Vy jste na tisíce těchto lidí zapomněli. Ani v náznaku jste nepodchytili, že je třeba nastavit metodiku pro čerpání voucherů pro klienty CK. Tento fakt do dnešního dne popíráte a o problémech klientů CK s uplatněním voucherů jste nehovořili na jediné tiskové konferenci nebo v jediném veřejném prohlášení.

Tímto Vás tedy opakovaně vyzývám k jasnému stanovisku, jak máme postupovat při uplatnění voucherů pro naše klienty. V naprosté většině se jedná o seniory, kteří často absolutně nerozumí, co se to kolem děje. „Vždyť paní ministryně přece řekla“…přiznejte konečně, že jste na klienty CK nemysleli a vyjasněte veřejnosti, jak se situace fakticky má.

Uvědomte si, že Vy svůj plat 15. v měsíci na účtu mít budete bez ohledu na to, jak nesmyslné a nefunkční programy z MMR vypustíte. Nám všechny stornované pobyty již nikdo nezaplatí. Nám již nikdo nezaplatí vynaložené prostředky na kampaně a reklamu pro podporu lázní, kterou jsme okamžitě po znovuotevření lázeňských hotelů spustili. Nám již nikdo nezaplatí veškerý čas, který jsme museli trávit zodpovídáním stovek dotazů denně v návaznosti na váš nefunkční program.

Nám nikdo neuhradí ušlé zisky v období, kdy jste nám přímým zásahem (Covid – Lázně) do obchodních vztahů zcela znemožnili bez jediné šance na jakoukoliv kompenzaci uskutečňovat prodeje až do konce roku 2020. Dle všech oficiálních vyjádření MMRČR mohou státní příspěvek klienti CK/CA čerpat, ale reálně jim jej lázeňské hotely neuznávají, což MMRČR lázním umožnilo. Díky tomuto neskutečnému chaosu budeme v nejhorším případě nuceni do konce roku 2020 pozastavit činnost naší společnosti. Víte, co to v překladu znamená?

To je likvidace všech CK se zaměřením na tuzemské lázeňské pobyty v přímém přenosu! Zřejmě jste zapomněla, že patříme k nejvíce postiženému segmentu v době „korona krize“. Tu jsme díky našemu slušnému jednání, obrovské dřině za velmi ztížených podmínek a stabilní pozici na trhu přežili. Vaši státní podporu už zřejmě nepřežijeme. Kde jste byla v březnu, v dubnu, v květnu, jak jste se Vy a Vláda ČR zasadila o přímou pomoc cestovnímu ruchu??

V konci však nejde o nás jako o provozovatele. Jde nám především o prokazatelnou diskriminaci klientů CK/CA. Zodpovídejte se jim však konečně za pochybení MMRČR také Vy! Nás už skutečně nebaví omlouvat se stále dokola za co ani v nejmenším nemůžeme!

Zamyslete se nad tím, proč bychom my měli dělat Vaši práci a vysvětlovat tisícům lidí, že jsme pro ně udělali maximum, ale stát rozhodl jinak.

Jak je všeobecně známo, patříte do vlády, o které se povídá, jak s oblibou „zaklekává“. Možná i proto jsme jediní, kteří v návaznosti na podporu Covid - Lázně veřejně vystupují a snaží se vést Vás k zodpovědnosti. Tu jste dobrovolně přijala, když jste se stala členem Vlády ČR. Tu zodpovědnost nemáte jen vůči svému nadřízenému, ale jako státní zaměstnanec především vůči občanům této země. Ti Vás platí a platí Vás proto, abyste se o ně řádně starala, a ne je likvidovala a diskriminovala. Buďte alespoň natolik slušná a informujte Vy nebo Vaše ministerstvo veřejnost o projektu Covid - Lázně objektivně a pravdivě.

Na Vaši odpověď a nápravu chyb se těší a je s pozdravem

Libor Stočes
jednatel společnosti