Slovensko - aktuální informace o cestování.

Slovensko - aktuální informace o cestování.

15.10.2021

Aktualizace 25.11.2021

Vážení klienti,

od dnešního dne tj. 25.11.2021 je na Slovensku vyhlášen nouzový stav. Lázeňská zařízení mají výjimku a mohou přijímat klienty na lázeňské pobyty, které zahrnují lékařskou prohlídku. Ostatní ubytovací kapacity jsou do odvolání uzavřené.

Ostatní podmínky pro vstup na Slovensko jsou stejné a neměnné.

Pro osoby přijíždějící na Slovensko z České republiky je povinná registrace prostřednictvím formuláře e-hranice (https://korona.gov.sk/ehranica) a prokázání se dokladem o očkování splňujícím

  • v případě dvoudávkové vakcíny: 14 dni – 12 měsíců po aplikaci druhé dávky vakcíny
  • v případě jednodávkové vakcíny: 21 dní – 12 měsíců po aplikaci vakcíny
  • v případě očkování v intervalu 180 dnů po prodělání onemocnění: 14 dní – 12 měsíců po aplikaci první dávky vakcíny

Neočkované osoby musí až na výjimky do izolace. Děti do věku 12 let + 2 měsíce se řídí stejným režimem jako osoby žijící s nimi ve společné domácnosti, resp. dospělé osoby, s nimiž tyto děti cestují (rodiče, prarodiče, vedoucí dětských skupin apod.). Tzn. pokud dítě mladší věku 12 let + 2 měsíce cestuje s dospělou osobou, která nenastupuje karanténu např. díky očkování, nemusí nastoupit karanténu ani toto dítě. Děti od věku 12 + 2 měsíce postupují jako nezávislé dospělé osoby. 

Slovensko se řídí tzv. Covid automatem a každý okres může mít jiné podmínky!!! Doporučujeme si před odjezdem zkontrolovat podmínky provozu na této stránce: https://automat.gov.sk/ - stačí zadat okres, pod který spadá ubytovací zařízení, kde máte rezervaci. Pozor na černou barvu!!! V případě, že vybraný okres se změní na černou barvu, ubytovací zařízení musí uzavřít provoz!

NÁVRAT DO ČR:

Slovensko je zařazeno aktuálně do zemí červené kategorie. Cestující z těchto zemí musí vyplnit  Příjezdový formulář a potvrzení o jeho vyplnění předložit na vyžádání hraniční kontrole.

Dále platí povinnost před vstupem na území či nejpozději do 5 dní po vstupu na území ČR se podrobit testu na stanovení přítomnosti SARS-CoV-2. Testem na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 se rozumí antigenní test, který není starší než 48 hodin či PCR test, který není starší než 72 hodin.

Výjimka platí pro očkované osoby, které se prokáží národním certifikátem o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 s tím, že u očkování uplynulo nejméně 14 dní od dokončení očkovacího schématu. Dále se výjimka vztahuje na osoby s prodělaným onemocněním Covid-19, tj. osoba, u které uplynulo od prvního pozitivního výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARSCoV-2 alespoň 11 dní, ne však více než 180 dní.

Děti do dovršení věku 6 let nemusí vyplňovat příjezdový formulář, ani podstoupit RT-PCR test na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2.